Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 5

5 năm một lần sẽ đánh giá lại quy mô GDP


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá việc định kỳ 5 năm rà soát, đánh giá lại quy mô GDP là “phù hợp, cần thiết, căn cứ thông lệ quốc tế”.

Chiều nay, với 92,59% (462 đại biểu) tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Một trong những nội dung mới của Luật lần này là quy định, định kỳ 5 năm sẽ rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét đánh giá lại.

Trước đó, trong quá trình thảo luận, có ý kiến cho rằng chỉ thực hiện đánh giá lại GDP trong trường hợp có sai số hoặc chênh lệch lớn, không nhất thiết theo định kỳ 5 năm. Còn ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nói việc quy định 5 năm là “phù hợp, cần thiết”, căn cứ vào thực tiễn cũng như thông lệ thống kê quốc tế.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần. Sau thời gian có kết quả điều tra sẽ là thời điểm thích hợp để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát quy mô GDP.

“Các giai đoạn rà soát, đánh giá lại quy mô GDP sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định. Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan chức năng sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định đánh giá lại hay không đánh giá lại”, ông Thanh nói.

Việc thực hiện, theo Luật vừa được thông qua, sẽ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương.

Trước đó, cuối năm 2019, Tổng cục Thống kê đã đánh giá lại, quy mô GDP bình quân giai đoạn 2010-2017. Theo đó, quy mô nền kinh tế tăng 25,4% mỗi năm, so với số liệu đã công bố trước đó. Với tổng quy mô kinh tế đến cuối năm 2017 đạt khoảng 220 tỷ USD, theo con số mới, quy mô GDP 2019 ước tính tăng lên 275 tỷ USD. Tính cả tốc độ tăng trưởng năm 2018 và nửa đầu năm 2019, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã vượt con số 300 tỷ USD.

Năm 2020, theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP Việt Nam khoảng 343 tỷ USD. Đây là GDP trên cơ sở đã tính toán lại từ năm 2019.

Khẳng định khi đó, đại diện Tổng cục Thống kê nói, mục đích của việc đánh giá lại không hướng tới để nới rộng chi tiêu hay để Chính phủ gia tăng vay nợ. Việc đánh giá lại là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Quy mô GDP theo số liệu mới vẫn được thực hiện theo phương phảp sản xuất, không dùng cách tính mới và không gồm hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp do chưa có số liệu đầy đủ.

Minh Sơn

Facebook Comments Box