Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 5

Chưa điều chỉnh mục tiêu bội chi giai đoạn 2021-2025


Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế nên Ủy ban Kinh tế cho rằng chưa thể xác định chính xác mức bội chi ngân sách 5 năm tới.

Chiều nay (12/11), với 460 đại biểu tán thành, tương ứng 92,18%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Với ý kiến đề nghị điều chỉnh mục tiêu về số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, Chính phủ đang xây dựng Chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nên việc xác định chính xác mức bội chi ngay tại nghị quyết này là chưa khả thi.

“Do đó xin Quốc hội vẫn tiếp tục thực hiện mức bội chi ngân sách nhà nước là 3,7% GDP đến khi Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội”, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội cho biết.

Đồng thời, Ủy ban Kinh tế đề nghị cho giữ các mục tiêu, chỉ tiêu khác như Chính phủ đề xuất, đến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giữa kỳ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế “điều chỉnh cho phù hợp”.

Với ý kiến đề nghị nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng duy trì ở mức dưới 3%, ông Thanh thông tin, theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu có thể lên tới 8% trong một năm tới.

“Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ mục tiêu là ‘duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng ở mức dưới 3%'”, ông Thanh nói.

Về các mục tiêu khác, dự kiến tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trong giai đoạn 5 năm tới đạt trên 6,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân mỗi năm ở mức 32-34% GDP. Với các thị trường, quy mô thị trường cổ phiếu đến năm 2025 đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu 47% GDP.

Cả nước phấn đấu có 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60.000-70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, đồng thời tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Chỉ tiêu Mục tiêu đến năm 2025
Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân Trên 6,5%
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 Bình quân 3,7% GDP; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 32-34% GDP
Quy mô các thị trường Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp 20% GDP
Phát triển doanh nghiệp Khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60.000-70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%
Kinh tế số

20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Hợp tác xã 35.000 hợp tác xã, trong đó có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Minh Sơn

Facebook Comments Box